คลังเก็บหมวดหมู่: 02-ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางปวีณ์พร บุญเทียน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 02-ข้อมูลผู้บริหาร, 2564, ITA, ITA2565, ประวัติผู้บริหาร | ใส่ความเห็น

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุรุสภา

นางสุภาวดี มากระจัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานค … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 02-ข้อมูลผู้บริหาร, 2564, ITA, ITA2565, ประวัติผู้บริหาร | ใส่ความเห็น

ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

  ว่าที่ ร.ต.สุพัฒน์ หอมสุวรรณ ผู้อ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 02-ข้อมูลผู้บริหาร, 2564, ITA, ITA2565, ประวัติผู้บริหาร | ใส่ความเห็น

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางสาวบุปผา เจิมศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่ง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 02-ข้อมูลผู้บริหาร, 2564, ITA, ITA2565, ประวัติผู้บริหาร | ใส่ความเห็น

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นางสาวแสงเพ็ญ พุ่มกุมาร ปฏิบัติหน้าที่ ผ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 02-ข้อมูลผู้บริหาร, 2564, ITA, ITA2565, ประวัติผู้บริหาร | ใส่ความเห็น

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางธารินี งามเกตุสุข ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 02-ข้อมูลผู้บริหาร, 2564, ITA, ITA2565, ประวัติผู้บริหาร | ใส่ความเห็น