คลังเก็บหมวดหมู่: ITA

รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดรายงาน คลิกที่นี่

โพสท์ใน ITA, การเงิน, ข่าว/ประกาศ กลุ่มอำนวยการ/การเงิน, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น

ศึกษาธิการจังหวัด

นางสำเนา พงษ์อารีย์ ศึกษาธิการจังหวัดสุพ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2-ข้อมูลผู้บริหาร, 2563, ITA, ประวัติผู้บริหาร | ใส่ความเห็น

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน

ดาวน์โหลดคู่มือ  คลิกที่นี่

โพสท์ใน 024-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล | ใส่ความเห็น

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

โพสท์ใน ITA | ใส่ความเห็น

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม หน่วยตรวจสอบภายใน

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

โพสท์ใน ITA | ใส่ความเห็น

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

โพสท์ใน ITA | ใส่ความเห็น