ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นางสาวแสงเพ็ญ พุ่มกุมาร

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

วัน เดือน ปี เกิด: 6 ธันวาคม 2506

ประวัติการศึกษา:

 • ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) วิชาเอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2527)
 • ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิชาเอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) (พ.ศ. 2537)

ประวัติการฝึกอบรม:

 • อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สป.ศธ. รุ่นที่ 2/2563
 • อบรมพัฒนาตามหลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์ และการกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย
  และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1/2559
 • อบรมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประวัติการทำงาน:

 • อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ สปอ.บ้านดุง สปจ.อุดรธานี (2 มิ.ย. 2529 – 31 ต.ค. 2532)
 • อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน สปอ.บ้านโป่ง สปจ.ราชบุรี (1 พ.ย. 2532 – 15 ก.พ. 2540)
 • อาจารย์ 3 ระดับ 8 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ สพท.นครปฐม เขต 1 (16 ก.พ. 2540 – 21 ธ.ค. 2552)
 • ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 (22 ธ.ค. 2552 – 12 ต.ค. 2558)
 • ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 (13 ต.ค. 2558 – 31 ต.ค. 2560)
 • ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (1 พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน)

โทรศัพท์/มือถือ :

 • 09 8258 6687

E-mail address :

 • sangpenp@gmail.com

——————————————-

ใช้สำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (19 กรกฎาคม 2566)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน 02-ข้อมูลผู้บริหาร, 2564, ITA, ITA2565, ประวัติผู้บริหาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *