คลังเก็บหมวดหมู่: ITA2565

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

โพสท์ใน 025-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ, ITA, ITA2565, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล | ใส่ความเห็น

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

สายงานอำนวยการ 1. ว5/2566 หลักเกณฑ์และวิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 023-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, 2564, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

สายงานอำนายการ 1. หลักเกณฑ์และวิธีการคัด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 023-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, 2564, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

1. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ได้รับคัดเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 023-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, 2564, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 023-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, 2564, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

1. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 023-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, 2564, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น