ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

 

ว่าที่ ร.ต.สุพัฒน์ หอมสุวรรณ

ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

วัน เดือน ปี เกิด : 19 พฤษภาคม 2516

ประวัติการศึกษา:

 • ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี ( พ.ศ. 2538)
 • ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( ศศ.ม.) สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน:

 • นักวิชาการศึกษา 3 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ (พ.ศ. 2540)
 • นักวิชาการศึกษา 4 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอหนองปรือ จ.กาญจนบุรี (พ.ศ. 2542)
 • นักวิชาการศึกษา 4 สำนักงานศึกษาธิการอำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (พ.ศ. 2543)
 • นักวิชาการศึกษา 4 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี (พ.ศ. 2545)
 • นักวิชาการวัฒนธรรม 6ว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2546)
 • นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 (พ.ศ. 2554)
 • นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2560)
 • นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2564)
 • นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2566)

ประวัติการฝึกอบรม:

 • วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ขั้นสูง (พ.ศ. 2541)
 • การดำเนินการทางวินัย โดย สป.ศธ. (พ.ศ. 2565)
 • การดำเนินการทางวินัย โดย ศธภ.๓ (พ.ศ. 2566)
 • การสร้างสรรค์งานด้วย CANVA

โทรศัพท์/มือถือ :

 • 08 6611 8217

E-mail address :

 • homsuwan2516@gmail.com

——————————————-

ใช้สำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (19 กรกฎาคม 2566)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน 02-ข้อมูลผู้บริหาร, 2564, ITA, ITA2565, ประวัติผู้บริหาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *