ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุรุสภา

นางสุภาวดี มากระจัน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุรุสภา

วัน เดือน ปี เกิด: 31 สิงหาคม 2528พฤศจิกายน 2526

ประวัติการศึกษา:

  • ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (พ.ศ. 2551)
  • ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2559)

ประวัติการฝึกอบรม:

  • การบริหารเงินสำหรับข้าราชการ (พ.ศ. 2565)
  • การอบรมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ (พ.ศ.2565)

ประวัติการทำงาน:

  • เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติการ (พ.ศ.2554)
  • เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ (พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน)

โทรศัพท์/มือถือ :

  • 09 3134 7151

E-mail address :

  • Supawadee_s@ksp.or.th

——————————————-

ใช้สำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (19 กรกฎาคม 2566)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน 02-ข้อมูลผู้บริหาร, 2564, ITA, ITA2565, ประวัติผู้บริหาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *