คลังเก็บหมวดหมู่: 013-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

โพสท์ใน 013-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 2564

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ คลิกดาวน์โหลดเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 013-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 2564, ITA | ใส่ความเห็น

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 2564

โพสท์ใน 013-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 2564, ITA | ใส่ความเห็น

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 013-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 2563, 2564, ITA, คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, คู่มืออำนวยการ | ใส่ความเห็น

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 013-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 2563, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล | ใส่ความเห็น

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 013-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 2563, 2564, ITA, คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน, คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนโยบายและแผน | ใส่ความเห็น