คลังเก็บหมวดหมู่: 13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 013-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 2563, 2564, ITA, คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, คู่มืออำนวยการ | ใส่ความเห็น

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 013-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 2563, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล | ใส่ความเห็น

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 013-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 2563, 2564, ITA, คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน, คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนโยบายและแผน | ใส่ความเห็น

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาการศึกษา

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 013-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 2563, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา | ใส่ความเห็น

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 013-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 2563, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนิเทศฯ | ใส่ความเห็น

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 013-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 2563, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ใส่ความเห็น