คลังเก็บหมวดหมู่: เอกสารเผยแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดาวน์โหลดรายงาน คลิกที่นี่

โพสท์ใน ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ, เอกสารเผยแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น

แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ ดาวน์โหล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ, เอกสารเผยแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โพสท์ใน ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนิเทศฯ, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนโยบายและแผน, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ, เอกสารเผยแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น

35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

โพสท์ใน 035-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต, ITA, ITA2565, เอกสารเผยแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สป.ศธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 032-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี, ITA, ITA2565, ข่าวสาร, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ, เอกสารเผยแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 032-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี, ITA, ITA2565, ข่าวสาร, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ, เอกสารเผยแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น