คลังเก็บหมวดหมู่: 035-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

โพสท์ใน 035-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต, ITA, ITA2565, ข่าว/ประกาศ กลุ่มอำนวยการ/การเงิน | ใส่ความเห็น

35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

โพสท์ใน 035-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต, ITA, ITA2565, เอกสารเผยแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น

35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

  1.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 035-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 035-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น

รายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่    

โพสท์ใน 035-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น

35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

โพสท์ใน 035-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น