คลังเก็บหมวดหมู่: 032-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โพสท์ใน 032-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สป.ศธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 032-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี, ITA, ITA2565, ข่าวสาร, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ, เอกสารเผยแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 032-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี, ITA, ITA2565, ข่าวสาร, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ, เอกสารเผยแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น

32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปี 2564)

1.แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สป.ศธ ประ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 032-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี, 2564, ITA | ใส่ความเห็น

32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปี 2564)

โพสท์ใน 032-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี, 2564, ITA | ใส่ความเห็น

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564

คลิกดาวโหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 032-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี, 2564, ITA | ใส่ความเห็น