ข่าว ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน

กรอบคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก   

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ. | ใส่ความเห็น

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก   

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ. | ใส่ความเห็น

การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ระหว่างวันที่ 21 – 31 มีนาคม พ.ศ. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

การตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเอกชนในระบบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 6 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

การขับเคลื่อนจริยธรรม

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานข้อกำหนดจริยธรร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ITA, ข่าว/ประกาศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, ข่าว/ประกาศ กลุ่มนโยบายและแผน, ข่าว/ประกาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าว/ประกาศ กลุ่มลูกเสือ, ข่าว/ประกาศ กลุ่มอำนวยการ/การเงิน, ข่าว/ประกาศ กลุ่มเอกชน, ข่าว/ประกาศ คุรุสภา, ข่าว/ประกาศ งานวินัยและนิติการ, ข่าว/ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น

กรอบคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก   

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ. | ใส่ความเห็น

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก   

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ. | ใส่ความเห็น

หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.สุพรรณบุรี ดำเนินกิจกรรมการประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 11 – 18 มีนาคม 2563 หน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ITA, ข่าว/ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ภาพกิจกรรม | ใส่ความเห็น

ศธจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมกิจกรรมให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีฯ

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ดร.รัฐวิทย์ ทองนว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ITA, ข่าว/ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ภาพกิจกรรม | ใส่ความเห็น

สำรวจข้อมูลเพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 ดาวน์โหลดเอกสาร    &nbsp … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน, ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

ข้อมูลน่าสนใจ

เอกสารเผยแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดาวน์โหลดรายงาน คลิกที่นี่

โพสท์ใน ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ, เอกสารเผยแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น

แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ ดาวน์โหล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ, เอกสารเผยแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โพสท์ใน ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนิเทศฯ, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนโยบายและแผน, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ, เอกสารเผยแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น

35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

โพสท์ใน 035-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต, ITA, ITA2565, เอกสารเผยแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สป.ศธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 032-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี, ITA, ITA2565, ข่าวสาร, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ, เอกสารเผยแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น