ข่าว ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต จังหวัดสุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.กอบภณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.กอบภณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

คัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระดับภาค ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.กอบภณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.กอบภณ แสง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

ศธจ.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับคณะครูโรงเรียนวัดบางขวาก สพป.สุพรรณบุรี ๓

วันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.กอบภณ แสง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครู หรือเจ้าหน้าที่ในจังหวัด ที่สมควรได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บูรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.กอบภณ แสง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับจังหวัด โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.กอบภณ แสง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

ประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.สมจิตต์ ศร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

ศธจ.สุพรรณบุรี จัดการประชุมสัมมนาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย “สุพรรณบุรีแผ่นดินนี้มีตำนาน พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์”

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายธีรยุทธ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

ข้อมูลน่าสนใจ

เอกสารเผยแพร่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา

คู่มือดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ดาวน์โหลดคู่มือดำเนินการโครงการสถานศึกษา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา | ใส่ความเห็น

แผนบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสุพรรณบุรี

ดาวน์โหลด แผนบูรณาการด้านการศึกษาของกระท … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, แผนบูรณาการด้านการจัดการศึกษา-บูรณาการ | ใส่ความเห็น

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาการศึกษา

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 013-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 2563, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา | ใส่ความเห็น