ข่าว ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม “รวมพลคนสุพรรณ ร่วมต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( ๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดร.กอบภณ  แ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดประชุมสัมมนา “สุพรรณบุรีแผ่นดินนี้มีตำนาน พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดร.กอบภณ  … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

เข้าร่วมรับการตรวจประเมินและเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายณัฐภัทร สุวรรณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

จังหวัดสุพรรณบุรี รับการตรวจประเมินผลงาน TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ การประกวดระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายณัฐภัทร สุวรรณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.สมจิตต์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

 เผยแพร่เอกสาร “๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์” 

 เผยแพร่เอกสาร “๖ สัปดาห์ประชาธิปไต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ., เอกสารเผยแพร่ | ใส่ความเห็น

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ “๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ดร.กอบภณ แสงสมบัติ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา, เลือกตั้ง2566 | ใส่ความเห็น

โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ดร.กอบภณ แสงส … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน และประสานงานจังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการทุนการศึกษาฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ นายกอบภณ แสง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

ข้อมูลน่าสนใจ

เอกสารเผยแพร่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ไม่พบ

ขอโทษด้วย แต่ไม่มีผลลัพท์สำหรับคลังเก็บที่ต้องการ บางทีการค้นหาจะช่วยหาเรื่องที่เกี่ยวข้องได้