กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ข่าว ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา

การประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นคณะทำงานและเลขานุการ การประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก…

1 2 3 4 5 12

ข้อมูลน่าสนใจ

เอกสารเผยแพร่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา