คลังเก็บหมวดหมู่: ข้อมูลบริการ

หน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ › สำนักงานปลัดกระทรวงศ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข้อมูลบริการ, ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา | ใส่ความเห็น

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, 2564, ITA, กฏ ระเบียบ | ใส่ความเห็น

พระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา • พระราชกฤษฎี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, 2564, ITA, กฏ ระเบียบ | ใส่ความเห็น

กฎกระทรวง

ออกตามความในกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการ • กฎ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, 2564, ITA, กฏ ระเบียบ | ใส่ความเห็น

ประกาศ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดสถานท … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, 2564, ITA, กฏ ระเบียบ | ใส่ความเห็น

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, 2564, ITA, กฏ ระเบียบ | ใส่ความเห็น