คลังเก็บหมวดหมู่: 06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน 06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ใส่ความเห็น

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โพสท์ใน 06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, 2564, ITA, กฏ ระเบียบ | ใส่ความเห็น

พระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา • พระราชกฤษฎี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, 2564, ITA, กฏ ระเบียบ | ใส่ความเห็น

กฎกระทรวง

ออกตามความในกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการ • กฎ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, 2564, ITA, กฏ ระเบียบ | ใส่ความเห็น

ประกาศ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดสถานท … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, 2564, ITA, กฏ ระเบียบ | ใส่ความเห็น