คลังเก็บหมวดหมู่: 023-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

สายงานอำนวยการ 1. ว5/2566 หลักเกณฑ์และวิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 023-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, 2564, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

สายงานอำนายการ 1. หลักเกณฑ์และวิธีการคัด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 023-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, 2564, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

1. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ได้รับคัดเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 023-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, 2564, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 023-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, 2564, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

1. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 023-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, 2564, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565

 

โพสท์ใน 023-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, 2564, ITA | ใส่ความเห็น