คลังเก็บหมวดหมู่: 038-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่    

โพสท์ใน 038-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

38. มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โพสท์ใน 038-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

38. มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ปี 2564)

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 038-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน, 2564, ITA | ใส่ความเห็น

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่    

โพสท์ใน 038-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน, 2564, ITA | ใส่ความเห็น

38. มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ปี 2564)

โพสท์ใน 038-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน, 2564, ITA | ใส่ความเห็น