คลังเก็บหมวดหมู่: 037-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

37. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสท์ใน 037-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่  

โพสท์ใน 037-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี, ITA, ITA2565, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น

37. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

โพสท์ใน 037-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี, 2564, ITA | ใส่ความเห็น

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  

โพสท์ใน 037-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่    

โพสท์ใน 037-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น

แบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่    

โพสท์ใน 037-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น