คลังเก็บหมวดหมู่: 036-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

36. รายงาน การกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

โพสท์ใน 036-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน, ITA, ITA2565, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น

แบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

หัวข้อที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 036-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน, ITA, ITA2565, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น

36. รายงาน การกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน (ปี 2564)

แบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 036-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น

36. รายงาน การกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน (ปี 2564)

โพสท์ใน 036-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น