คลังเก็บหมวดหมู่: 034-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

34. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โพสท์ใน 034-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

ค่านิยมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

โพสท์ใน 034-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ITA, ITA2565, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น

โครงการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

โพสท์ใน 034-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ITA, ITA2565, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น

โครงการสร้างสุขด้วยสติใน ศธจ.สุพรรณุบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

โพสท์ใน 034-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ITA, ITA2565, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น

โครงการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่

โพสท์ใน 034-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ITA, ITA2565, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น

ค่านิยมองค์กร

   

โพสท์ใน 034-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, 2564, ITA, ข่าว/ประกาศ กลุ่มอำนวยการ/การเงิน | ใส่ความเห็น