คลังเก็บหมวดหมู่: 033-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โพสท์ใน 033-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

โพสท์ใน 033-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต, ITA, ITA2565, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

โพสท์ใน 033-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต, ITA, ITA2565, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น

33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปี 2564)

1.รายงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 033-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต, 2564, ITA | ใส่ความเห็น

33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปี 2564)

โพสท์ใน 033-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต, 2564, ITA | ใส่ความเห็น

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

โพสท์ใน 033-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น