คลังเก็บหมวดหมู่: 031-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

โพสท์ใน 031-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ด้านการปรับปรุง พัฒนา

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  

โพสท์ใน 031-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร, 2564, ITA | ใส่ความเห็น

31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2564

1.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ด้านการปรับป … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 031-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร, 2564, ITA | ใส่ความเห็น

31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2564

โพสท์ใน 031-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร, 2564, ITA | ใส่ความเห็น

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  

โพสท์ใน 031-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร, 2564, ITA | ใส่ความเห็น

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ด้านการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่  

โพสท์ใน 031-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น