คลังเก็บหมวดหมู่: 030-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี 2565

โพสท์ใน 030-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2565

   เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 น … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 030-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร, ITA, ITA2565, ข่าว/ประกาศ กลุ่มอำนวยการ/การเงิน | ใส่ความเห็น

30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี 2564

โพสท์ใน 030-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร, 2564, ITA | ใส่ความเห็น

30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี 2564

1.ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความโปร่ง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 030-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร, 2564, ITA | ใส่ความเห็น

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายวีระ&nbsp … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 030-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร, 2564, ITA | ใส่ความเห็น

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ไร้ทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 2564

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่   คลิกดาว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 030-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร, 2564, ITA | ใส่ความเห็น