คลังเก็บหมวดหมู่: 029-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การจัดนิทรรศการและกิจกรรมสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

โพสท์ใน 029-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม, ITA, ITA2565, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น

โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรีโดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

โพสท์ใน 029-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

โพสท์ใน 029-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

พิธีมอบหนงัสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

โพสท์ใน 029-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม, ITA, ITA2565, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น

การพัฒนาเด็กปฐมวัย

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

โพสท์ใน 029-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

โพสท์ใน 029-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม, ITA, ITA2565, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น