คลังเก็บหมวดหมู่: 024-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน

ดาวน์โหลดคู่มือ  คลิกที่นี่

โพสท์ใน 024-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล | ใส่ความเห็น

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

โพสท์ใน 024-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี, ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล | ใส่ความเห็น

24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี 2564

 

โพสท์ใน 024-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี 2563

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลป … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 024-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล | ใส่ความเห็น

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี 2563

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 024-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล | ใส่ความเห็น

24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี 2563

 

โพสท์ใน 024-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล | ใส่ความเห็น