คลังเก็บหมวดหมู่: 022-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 022-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 022-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โพสท์ใน 022-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 022-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล, 2564, ITA | ใส่ความเห็น

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 022-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล, 2564, ITA | ใส่ความเห็น

22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564

1.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 022-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล, 2564, ITA | ใส่ความเห็น