คลังเก็บหมวดหมู่: 020-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

20. รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี 2564

โพสท์ใน 020-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

โพสท์ใน 020-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี, ITA, ITA2565, การเงิน, ข่าว/ประกาศ กลุ่มอำนวยการ/การเงิน, ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น

20. รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี 2563

โพสท์ใน 020-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี, 2564, ITA | ใส่ความเห็น

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 020-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น