คลังเก็บหมวดหมู่: 012-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

โพสท์ใน 012-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี, ITA, ITA2565, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนโยบายและแผน | ใส่ความเห็น

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

โพสท์ใน 012-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี, ITA, ITA2565, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนโยบายและแผน | ใส่ความเห็น

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

โพสท์ใน 012-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี, ITA, ITA2565 | ใส่ความเห็น

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 012-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี, 2564, ITA | ใส่ความเห็น

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

โพสท์ใน 012-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี, 2564, ITA | ใส่ความเห็น

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 012-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี, 2563, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนโยบายและแผน | ใส่ความเห็น