ศึกษาธิการจังหวัด

นางสำเนา พงษ์อารีย์

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ประวัติการศึกษา:

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ประถมศึกษา) (ศบ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) (คม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงาน:

 • เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 (พ.ศ.2531)
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 (พ.ศ.2535)
 • นักวิชาการเงินและบัญชี 5 (พ.ศ.2541)
 • นักวิชาการเงินและบัญชี 6 ว. (พ.ศ.2546)
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 7 ว. (พ.ศ.2550)
 • นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ (พ.ศ.2552)
 • นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ (พ.ศ.2553)
 • นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ (พ.ศ.2558)
 • รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2563)
 • ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2566)

โทรศัพท์มือถือ :

 • 085 9498292

E-mail address :

 • pongaree.as@gmail.com

——————————————-

ใช้สำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (24 ตุลาคม 2566)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน 2-ข้อมูลผู้บริหาร, 2563, ITA, ประวัติผู้บริหาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *