คลังเก็บหมวดหมู่: เอกสารเผยแพร่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โพสท์ใน ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนิเทศฯ, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนโยบายและแผน, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ, เอกสารเผยแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น

คลิปสื่อการเรียนรู้ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

1.สื่อการเรียนรู้ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มลูกเสือ, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน | ใส่ความเห็น

คู่มือการบริหารกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

ดาวน์โหลด คู่มือการบริหารกิจกรรมยุวกาชาด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มลูกเสือ, ข่าวสาร, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน | ใส่ความเห็น

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 013-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 2563, 2564, ITA, กลุ่มลูกเสือ, คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน | ใส่ความเห็น

คู่มือการดำเนินงาน ลด คัดแยก ขยะมูลฝอย ภายในอาคารสำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

โพสท์ใน เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน | ใส่ความเห็น

คู่มือ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดาวน์โหลด คู่มือ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน | ใส่ความเห็น