ข่าว ประกาศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ตรวจการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นางสำเนา พงษ์อารีย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มเอกชน, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

การตรวจการขอโอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม

วันที่ 27 กันยายน 2566 ดร.กอบภณ แสงสมบัต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มเอกชน | ใส่ความเห็น

ตรวจการขอเพิ่มหลักสูตรและเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนโรงเรียนเอกชนนนอกระบบ

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายกอบภณ แสงสมบัต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มเอกชน | ใส่ความเห็น

การตรวจสอบการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายกอบภณ แสงสมบัต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มเอกชน, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

ตรวจนิเทศการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนในสังกัด

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายกอบภณ แสงสมบัต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มเอกชน, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

ตรวจนิเทศการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนในสังกัด

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายกอบภณ แสงสมบัต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มเอกชน, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

การติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายกอบภณ แสงสมบัต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มเอกชน, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

การติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายกอบภณ แสงสมบัต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มเอกชน, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภท ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายกอบภณ แสงสมบัต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มเอกชน | ใส่ความเห็น

การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภท ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 นายกอบภณ แสงสมบัติ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มเอกชน | ใส่ความเห็น

ข้อมูลน่าสนใจ

เอกสารเผยแพร่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โพสท์ใน ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนิเทศฯ, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนโยบายและแผน, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ, เอกสารเผยแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

[pdf-embedder url=”https://www.moe … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เอกสารเผยแพร่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ใส่ความเห็น

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

[pdf-embedder url=”https://www.moe … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คูมือกลุ่มเอกชน, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ใส่ความเห็น

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 013-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 2563, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ใส่ความเห็น