ข่าว ประกาศ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ volunte … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มลูกเสือ, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ. | ใส่ความเห็น

การขับเคลื่อนจริยธรรม

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานข้อกำหนดจริยธรร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ITA, ข่าว/ประกาศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, ข่าว/ประกาศ กลุ่มนโยบายและแผน, ข่าว/ประกาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าว/ประกาศ กลุ่มลูกเสือ, ข่าว/ประกาศ กลุ่มอำนวยการ/การเงิน, ข่าว/ประกาศ กลุ่มเอกชน, ข่าว/ประกาศ คุรุสภา, ข่าว/ประกาศ งานวินัยและนิติการ, ข่าว/ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ดร.กอบภณ แสงสมบ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มลูกเสือ, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

ตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายกอบภณ แสงสมบั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มลูกเสือ, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ดร.กอบภณ แสงสมบัติ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มลูกเสือ, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

โครงการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูล ด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปี 2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายวีระ ทวีสุข ศึ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มลูกเสือ, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายนพฤทธิ์ ศิริโก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มลูกเสือ, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

การนิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายวีระ ทวีสุข ศึกษ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มลูกเสือ, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

ตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายวีระ ทวีสุข … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มลูกเสือ, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 19 มกราคม 2565 นายวีระ ทวีสุข ศึก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มลูกเสือ, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม | ใส่ความเห็น

ข้อมูลน่าสนใจ

เอกสารเผยแพร่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โพสท์ใน ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนิเทศฯ, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนโยบายและแผน, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ, เอกสารเผยแพร่ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น

คลิปสื่อการเรียนรู้ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

1.สื่อการเรียนรู้ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มลูกเสือ, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน | ใส่ความเห็น

คู่มือการบริหารกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

ดาวน์โหลด คู่มือการบริหารกิจกรรมยุวกาชาด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มลูกเสือ, ข่าวสาร, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน | ใส่ความเห็น

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 013-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, 2563, 2564, ITA, กลุ่มลูกเสือ, คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน | ใส่ความเห็น

คู่มือการดำเนินงาน ลด คัดแยก ขยะมูลฝอย ภายในอาคารสำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

โพสท์ใน เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน | ใส่ความเห็น