ข่าว ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ขอปร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ. | ใส่ความเห็น

รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ราย นางมยุรา แบนประเสริฐ ตำแหน่งนักจัดกา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ. | ใส่ความเห็น

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

download

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ. | ใส่ความเห็น

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โพสท์ใน ITA, ข่าว/ประกาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล | ใส่ความเห็น

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประมวลจริ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ITA, กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง, ข่าว/ประกาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าว/ประกาศ กลุ่มอำนวยการ/การเงิน, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ., หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน, เอกสารเผยแพร่ | ใส่ความเห็น

การขับเคลื่อนจริยธรรม

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานข้อกำหนดจริยธรร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ITA, ข่าว/ประกาศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, ข่าว/ประกาศ กลุ่มนโยบายและแผน, ข่าว/ประกาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าว/ประกาศ กลุ่มลูกเสือ, ข่าว/ประกาศ กลุ่มอำนวยการ/การเงิน, ข่าว/ประกาศ กลุ่มเอกชน, ข่าว/ประกาศ คุรุสภา, ข่าว/ประกาศ งานวินัยและนิติการ, ข่าว/ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น

ประกาศตำแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) (การย้ายกรณีปกติ)

ประกาศ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1, สพป.สุพรรณบ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ. | ใส่ความเห็น

รายละเอียดการเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 5) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรีย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ. | ใส่ความเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความต้องการในการให้บริการเกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กำลังโหลด…

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล | ใส่ความเห็น

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (Knowledge Management : KM) ศธจ.สุพรรณบุรี

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (Kno … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวการศึกษา, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล | ใส่ความเห็น

คำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

ไม่พบ

ขอโทษด้วย แต่ไม่มีผลลัพท์สำหรับคลังเก็บที่ต้องการ บางทีการค้นหาจะช่วยหาเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเผยแพร่

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน

ดาวน์โหลดคู่มือ  คลิกที่นี่

โพสท์ใน 024-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล | ใส่ความเห็น

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตแ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล | ปิดความเห็น บน สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

โพสท์ใน 025-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ, ITA, ITA2565, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล | ใส่ความเห็น

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

โพสท์ใน ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล | ใส่ความเห็น

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โพสท์ใน ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล | ใส่ความเห็น

ข้อมูลน่าสนใจ