ศธจ.สุพรรณบุรี สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ศธจ.สุพรรณบุรี สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สมัครภายในวันที่ ่๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

ดำเนินการเรียกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย

วันจันทร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวีระ ทวีสุข ศธจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รอง ศธจ.สุพรรณบุรี และคณะบุคลากรของ สนง.ศธจ.สุพรรณบุรี ดำเนินการเรียกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ตามประกาศของ กศจ.สุพรรณบุรี

สนง.ศธจ.สุพรรณบุรี ศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

สนง.ศธจ.สุพรรณบุรี ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร โดยศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และเข้าร่วมแข่งขันกีฬาจตุรมิตรสัมพันธ์ (๔จังหวัดในภาค ๔)

ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒)

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป

ประชุม กศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

นายพิธาน พื้นทอง ศึกษาธิการภาค ๔ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

1 73 74 75 76 77