ศธจ.สุพรรณบุรี บรรจุครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล

วันที่ 15 มกราคม 2561 ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีบรรจุครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล จำนวน 2 ราย กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี และกลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น

ศธจ.สุพรรณบุรี จัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2561

1 74 75 76 77 78 82