คลังเก็บหมวดหมู่: หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานในสังกัด

สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563 ทาง http://scholar2.ocsc.go.th

          สำนัก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ., หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานในสังกัด, หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน | ใส่ความเห็น

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียนปีการศึกษา 2563

 ดาวน์โหลด ประกาศฯ  (pdf)&nbsp … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กฏ ระเบียบ, ข้อมูลบริการ, ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา, หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานในสังกัด, หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน | ใส่ความเห็น

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560

โพสท์ใน กฏ ระเบียบ, ข้อมูลบริการ, ข่าว/ประกาศ กลุ่มนโยบายและแผน, ข่าวการศึกษา, หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานในสังกัด | ใส่ความเห็น