คลังเก็บหมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

เรียนดี มีความสุข สู่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สู่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม | ใส่ความเห็น

ตัดสินการประกวดรำวง “เพลงรำวงสุพรรณบุรี” ตามโครงการสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายวีระ ทวีสุข ศึก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา, ภาพกิจกรรม | ใส่ความเห็น

ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 19 มกราคม 2565 นายวีระ ทวีสุข ศึก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มลูกเสือ, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม | ใส่ความเห็น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พบ ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565

โพสท์ใน ข่าวการศึกษา, ภาพกิจกรรม | ใส่ความเห็น

ศธจ.สุพรรณบุรี มีผลการประเมิน ITA ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อยู่ในระดับ AA (100 คะแนน)

ดาวน์โหลด ประกาศผลการประเมิน (pdf) คลิกท … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ITA, ข่าว/ประกาศ กลุ่มอำนวยการ/การเงิน, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ., ภาพกิจกรรม | ใส่ความเห็น

การประชุมชี้แจงซ้อมความเข้าใจการบริหารจัดการเงินอุดหนุน ระบบบัญชีและงบการเงินของโรงเรียนเอกชน

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 ดร.วีระ ทวีสุข … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มเอกชน, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม | ใส่ความเห็น