ขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สู่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประชาสัมพันธ์

รายงาน การเงินประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

โพสท์ใน การเงิน, ข่าว/ประกาศ กลุ่มอำนวยการ/การเงิน, งบทดลอง | ใส่ความเห็น

ประชาสัมพันธ์ เอกสารเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จำนวน 5 ฉบับ

ประชาสัมพันธ์ เอกสารเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้

1.พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2567

2.พระคติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2567

3. สารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2567

4. คำขวัญเนื่องในวันด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2567

5.สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร  >>>คลิกที่นี่<<<

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา | ใส่ความเห็น

กิจกรรม “ผู้ว่าฯ…มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๕๘ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ กิจกรรม “ผู้ว่าฯ…มาหานะเธอ” ครั้งที่ ๕๘ ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดกับการศึกษาสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี     นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี และผู้นำชุมชน ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี  และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ทำหน้าที่เลขานุการ โดยได้ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ ถาม-ตอบปัญหา แจกของรางวัลเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ ฝากข้อคิดในการพัฒนาโรงเรียนด้วยหลัก บ-ว-ร พัฒนานักเรียนโดยใช้โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ส่งเสริม และขยายผลไปสู่ครอบครัวคุณธรรม ท้ายสุด ผู้ว่าฯ ขอสัญญาจากนักเรียน ๒ ข้อ คือ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และ ขอให้เป็นเด็กดี ของพ่อแม่ ไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจ

05

โพสท์ใน 2565, ข่าว กิจกรรม, ข่าวการศึกษา, ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ | ใส่ความเห็น

ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.สุรศักดิ์  อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี   โดยมี นางวีรดา  ชุลีกราน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๓  นางสำเนา พงษ์อารีย์ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  ดร.รัตน์มณี  รัตนปกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ นายวชิระ  ขวัญเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลการดำเนินงาน

 

 

 

  

โพสท์ใน ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

คำขวัญ วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2567

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ. | ใส่ความเห็น

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 12.30-16.30 น. นางสำเนา พงษ์อารีย์ ศึกษาธิการจังหวัดวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสาวรภัสสา ศศิร์ภัทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ชี้แจงให้สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวโรงเรียนเอกชน บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อการขั้นตอนการสำรวจ การรวบรวมและจำแนกข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 36 คน ณ ห้องประชุมหลวงทรงพลชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนางประภา ธีระเดชะชาติ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

ศธจ.สุพรรณบุรี นำเสนอผลการดำเนินงานตามระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสำเนา  พงษ์อารีย์ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี   เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพวงเงิน อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม ในการนี้  ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

โพสท์ใน ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

พิธีเปิดการอบรมแกนนำค่ายพัฒนาแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสำเนา พงษ์อารีย์ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางธารินี งามเกตุสุข ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมพิธีเปิดการอบรมแกนนำค่ายพัฒนาแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายมนูญ ศูนย์สิทธิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี

 

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

รายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดรายงาน คลิกที่นี่

โพสท์ใน ITA, การเงิน, ข่าว/ประกาศ กลุ่มอำนวยการ/การเงิน, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มอำนวยการ | ใส่ความเห็น

ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสำเนา  พงษ์อารีย์ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา ศรีสาคร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  ตามโครงการยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ  ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม

   661221

โพสท์ใน ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

ประชาสัมพันธ์