คลังเก็บหมวดหมู่: 04-แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

โพสท์ใน 04-แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน | ใส่ความเห็น

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

  ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

โพสท์ใน 04-แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน, ข่าว/ประกาศ กลุ่มนโยบายและแผน, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนโยบายและแผน | ใส่ความเห็น

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 04-แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนโยบายและแผน | ใส่ความเห็น

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2564 จังหวัดสุพรรณบุรี

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

โพสท์ใน 04-แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน, 2564, ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนโยบายและแผน | ใส่ความเห็น