คลังเก็บหมวดหมู่: 6-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา • พระราชกฤษฎี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2563, 6-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ITA, กฏ ระเบียบ | ใส่ความเห็น

กฎกระทรวง

ออกตามความในกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการ • กฎ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2563, 6-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ITA | ใส่ความเห็น

ประกาศ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดสถานท … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2563, 6-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ITA | ใส่ความเห็น

ระเบียบ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2563, 6-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ITA | ใส่ความเห็น

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2563, 6-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ITA | ใส่ความเห็น