คลังเก็บหมวดหมู่: 34-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการทุจริตและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายวีระ&nbsp … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 31-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร, 34-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ITA, ข่าว/ประกาศ กลุ่มอำนวยการ/การเงิน, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ. | ใส่ความเห็น

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายวีระ ทวีสุ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2563, 31-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร, 34-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ITA, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ. | ใส่ความเห็น

โครงการ “สร้างสุขด้วยสติ”

       วันที่ 23 ธัน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2563, 31-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร, 34-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ITA, ข่าว/ประกาศ กลุ่มอำนวยการ/การเงิน, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ. | ใส่ความเห็น

ศธจ.สุพรรณบุรี จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน และการบริการสู่ความเป็นเลิศ

     วันที่ 19 พฤศจิกายน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 34-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ข่าว/ประกาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าว/ประกาศ กลุ่มลูกเสือ, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ภาพกิจกรรม, ภาระกิจผู้บริหาร | ใส่ความเห็น