คลังเก็บหมวดหมู่: 21-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค.(2)

ดาวน์โหลด ประกาศฯ (pdf) >>>คลิก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 21-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล, 2563, ITA, ข่าว/ประกาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ. | ใส่ความเห็น

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการคัดเลือกบุคคลเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค.(2)

ดาวน์โหลด ประกาศฯ (pdf) >>>คลิก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 21-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล, 2563, ITA, ข่าว/ประกาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ. | ใส่ความเห็น

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลด ประกาศฯ (pdf) >>>คลิก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 21-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล, 2563, ITA, ข่าว/ประกาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล | ใส่ความเห็น

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร

ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 21-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล, 2563, ITA, ข่าว/ประกาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มบริหารงานบุคคล | ใส่ความเห็น