คลังเก็บหมวดหมู่: 19-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน เมษายน 2563

 

โพสท์ใน 19-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน, 2563, ITA | ใส่ความเห็น

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563

 

โพสท์ใน 19-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน, 2563, ITA | ใส่ความเห็น

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 

โพสท์ใน 19-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน, 2563, ITA | ใส่ความเห็น

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน มกราคม 2563

โพสท์ใน 19-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน, 2563, ITA | ใส่ความเห็น

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562

โพสท์ใน 19-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน, 2563, ITA | ใส่ความเห็น

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

โพสท์ใน 19-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน, 2563, ITA | ใส่ความเห็น