คลังเก็บหมวดหมู่: 15-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาส 2 (มค-มีค 2563)

ดาวน์โหลด รายงานฯ (pdf)  >>&g … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 15-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน, 2563, ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนโยบายและแผน | ใส่ความเห็น

รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาส 1 (ตค-ธค 2562)

ดาวน์โหลด รายงานฯ (pdf)  >>&g … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 15-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน, 2563, ITA, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนโยบายและแผน | ใส่ความเห็น