ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

“ในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ได้รับจัดสรร รายการครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป จึงไม่มีการเผยแพร่แผนหรือประกาศแผนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) ซึ่งตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ของ สำนักงาน ป.ป.ช. และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตราที่ 11″

ข้อความนี้ถูกเขียนใน 017-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, 2564, ITA คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *