คลังเก็บหมวดหมู่: ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวปฏิบัติในการตั้งหมู่ยุวกาชาดในสถานศึกษา

การตั้งหมู่ยุวกาชาดในสถานศึกษา   &n … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ดาวน์โหลด กลุ่มลูกเสือ, ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน | ใส่ความเห็น

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ดาวน์โหลด กลุ่มลูกเสือ, ดาวน์โหลดเอกสาร, เอกสารเผยแพร่, เอกสารเผยแพร่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน | ใส่ความเห็น

แบบเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ขอความร่วมมือจากท่านในการให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2564) จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ขอให้ท่านส่งแบบประชาพิจารณ์ฯ คืนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในวันที่ 30 มกราคม 2561 อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ กลุ่มนโยบายและแผน, ดาวน์โหลด กลุ่มนโยบายและแผน, ดาวน์โหลดเอกสาร | ใส่ความเห็น

(โปรดอ่าน) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559

 ดาวน์โหลด ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ครู, ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ผู้บริหารการศึกษา, ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ผู้บริหารสถานศึกษา, ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ศึกษานิเทศก์, ดาวน์โหลด คุรุสภา, แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา, แบบคำขอต่ออายุ ครู, แบบคำขอต่ออายุใบประกอบ ผู้บริหารการศึกษา, แบบคำขอต่ออายุใบประกอบ ผู้บริหารสถานศึกษา, แบบคำขอต่ออายุใบประกอบ ศึกษานิเทศก์, แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา, แบบคำขอหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, แบบคำขอใบแทนใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา | ใส่ความเห็น

คส.03 (แบบคำขอใบ กรณีสูญหาย)

 ดาวน์โหลด คส.03 (แบบคำขอใบ กรณีสูญ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แบบคำขอใบแทนใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา | ใส่ความเห็น

แบบฟอร์มขอหนังสืออนุญาตสอนชั่วคราวสูญหาย

 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอหนังสืออนุญาตส … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน แบบคำขอใบแทนใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา | ใส่ความเห็น