คลังเก็บหมวดหมู่: บุคลากร

บุคลากร กลุ่มอำนวยการ

วาสนา เสร็จกิจ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บุคลากร | ใส่ความเห็น

บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

แสงเพ็ญ พุ่มกุมาร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บุคลากร | ใส่ความเห็น

บุคลากร กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ธารินี งามเกตุสุข ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บุคลากร | ใส่ความเห็น

บุคลากร กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ว่าที่ ร.ต.สุพัฒน์ หอมสุวรรณ ตำแหน่ง นัก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บุคลากร | ใส่ความเห็น

บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

บุปผา เจิมศิริ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บุคลากร | ใส่ความเห็น

บุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน

ปวีณ์พร บุญเทียน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจส … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บุคลากร | ใส่ความเห็น