คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าว/ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน

กรอบคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก   

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ. | ใส่ความเห็น

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก   

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ. | ใส่ความเห็น

การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ระหว่างวันที่ 21 – 31 มีนาคม พ.ศ. … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

การตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเอกชนในระบบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 6 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน, ข่าวการศึกษา | ใส่ความเห็น

การขับเคลื่อนจริยธรรม

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานข้อกำหนดจริยธรร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ITA, ข่าว/ประกาศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, ข่าว/ประกาศ กลุ่มนโยบายและแผน, ข่าว/ประกาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าว/ประกาศ กลุ่มลูกเสือ, ข่าว/ประกาศ กลุ่มอำนวยการ/การเงิน, ข่าว/ประกาศ กลุ่มเอกชน, ข่าว/ประกาศ คุรุสภา, ข่าว/ประกาศ งานวินัยและนิติการ, ข่าว/ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น

กรอบคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก   

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ. | ใส่ความเห็น