คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าว/ประกาศ คุรุสภา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแจ้งครูอาวุโสที่เกษียณอายุราชการและได้ยื่นขอรับเครื่องหมายยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรครูอาวุโส ประจำปี 2564 ไว้ (เฉพาะที่ไม่ได้เข้าเฝ้าฯ) ให้ติดต่อรับเครื่องหมายยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรฯภายในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567

          &nbsp … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ คุรุสภา, ข่าวสาร, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ. | ใส่ความเห็น

กำหนดการรับเครื่องหมายยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรครูอาวุโส ประจำปี 2561 – 2563

   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ คุรุสภา, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ. | ใส่ความเห็น

การขับเคลื่อนจริยธรรม

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานข้อกำหนดจริยธรร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ITA, ข่าว/ประกาศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, ข่าว/ประกาศ กลุ่มนโยบายและแผน, ข่าว/ประกาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าว/ประกาศ กลุ่มพัฒนาการศึกษา, ข่าว/ประกาศ กลุ่มลูกเสือ, ข่าว/ประกาศ กลุ่มอำนวยการ/การเงิน, ข่าว/ประกาศ กลุ่มเอกชน, ข่าว/ประกาศ คุรุสภา, ข่าว/ประกาศ งานวินัยและนิติการ, ข่าว/ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน | ใส่ความเห็น

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 3 รางวัล

ดาวน์โหลดประกาศ 1.รางวัล “คุรุสดุดี” ประ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ คุรุสภา, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ. | ใส่ความเห็น

การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 จังหวัดสุพรรณบุรี

          &nbsp … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ คุรุสภา, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ. | ใส่ความเห็น

การคัดเลือก ครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2564 จังหวัดสุพรรณบุรี

          &nbsp … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว/ประกาศ คุรุสภา, ข่าวสารและประกาศของ ศธจ. | ใส่ความเห็น